کلاس های خصوصی

سازهای بادی چوبی

 • پن فلوت

 • فلوت ( ریکوردر )

 • فلوت سرخپوستی

 • کلارینت

سازهای زهی آرشه ای

 • کمانچه

 • ویلن

 • ویلنسل

سازهای بادی فلزی

 • اکارینا

 • ترمپت

 • ترومبون

 • ساکسفون

 • فرنچ هرن

 • فلوت کلیددار

 • هارمونیکا ( سازدهنی )

سازهای زهی مضرابی

 • تار

 • سنتور

 • سه تار

 • گیتار ( پاپ )

 • گیتار ( فلامنکو )

 • گیتار (کلاسیک )

 • یوکوله له

موسیقی کودکان

 • ارف کودکان ( موسیقی کودک )

سازهای شستی دار

 • پیانو

سازهای کوبه ای

 • پرکاشن

 • تمبک

 • درامز

 • دف

 • هنگ درام

آواز و سلفژ

 • آواز ( پاپ )

 • آواز ( سنتی )

 • آواز کلاسیک

کلاس های نظری

 • تئوری موسیقی - سلفژ

سازهای الکتریک

 • کیبورد

 • گیتار الکتریک

نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی