مینا محمدی

مینا محمدی
نوازنده : ویلن
تاریخچه فراگیری :
نواختن ویلن را از هجده سالگی نزد استاد مصطفی جوهریان آغاز کرد و دوره آموزشی خود را نزد استادان ایمان فخر و دکتر حسن ریاحی ادامه داد.
پیشینه هنری
فعالیت های هنری :
اجراهای نوازندگی در ارکستر های دانشجویی دانشکده هنر و معماری اجراهای نوازندگی در ارکستر نوای صلح اجراهای نوازندگی گروه زیتون در جشنواره فجر سالهای ۸۸، ۸۹، ۹۰ ،
اجراهای نوازندگی بصورت همنوازی با نوازندگان گیتار
تدریس خصوصی در آموزشگاه موسیقی سرنا
روزهای حضور
دوشنبه، سه شنبه
در حال بارگذاری ...