نادر شایگان

نادر شایگان

مدیریت آموزشگاه سرنا  و مدرس تار و سه تار و سرپرست ارکستر سنتی سرنا  
تاریخچه فراگیری :    
وی موسیقی را از دوره نوجوانی با آموزش تاردر کارگاه موسیقی کودکان ونوجوانان گیلان مرکز رشت در محضر استاد فرزانه مرحوم ، عبدالله ملت پرست آغاز نمود و سپس برای ارتقاء دانش موسیقی خود نزد استادان داریوش پیرنیاکان و فرخ مظهری و هوشنک ظریف آموزش تار و نزد استاد مسعود شعاری آموزش سه تار را فراگرفته است .

 نامبرده از سال 1365 در کادر آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مشغول به کارگردیده و از سال ۱۳۷۲ از بدو تاسیس رشته موسیقی در دانشکده هنر و معماری با استفاده از تجربیات ارزنده استادانی همچون دکتر حسن ریاحی و دکترمحمد سریر و دکتر امیر اشرف آریانپور و استاد مصطفی کمال پورتراب واستاد فرهاد فخرالدینی با سمت کارشناسی ارشد و سرپرست کارگاههای موسیقی در امر تدریس تاروسه تار و مدیریت اجرائی و آموزشی و پزوهشی گروه موسیقی دانشکده هنر و معماری فعالیت داشته و در سال ۱۳۸۲ موفق به دریافت لوح افتخار درجه دو هنری (فوق لیسانس) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گردیده پس از آن نسبت به اخذ مجوز تاسیس آموزشگاه سرنا اقدام نمود و با همکاری آقایان سعید خورزنی و سعید کزازی هیئت موسس مجموعه هنری سرنا در پیشبرد اهداف فرهنگی و ارتقاء کیفی آموزشی موسیقی برمبنای اصول علمی و دانشگاهی با جذب و همکاری استادان و دانشجویان منتخب دانشگاه هنر فعالیت دارد .

پیشینه هنری
فعالیت های آموزشی :
کارشناس ارشد امور آموزشی گروه موسیقی دانشکده هنر و معماری
مدیریت و سرپرستی کارگاههای موسیقی دانشکده هنر و معماری
داوری کلیه دوره های ورودی رشته موسیقی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشکده هنر و معماری از سال 1372 تا سال 1397
آموزش تار و سه تار در گروه موسیقی دانشکده هنر و معماری از سال ۱۳۷۲
مدیر مسئول آموزشگاه موسیقی سرنا
فعالیت های هنری :
اجرای کنسرت های پژوهشی و آموزشی متعدد در مراکز دانشگاهی به ویژه دانشکده هنر و معماری
اجرای کنسرت های متعدد با هنر جویان آموزشگاه سرنا
سرپرستی گروه سازهای سنتی آموزشگاه سرنا
روزهای حضور
شنبه، یکشنبه، دوشنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی