امیر اسدی

امیر اسدی
نوازنده : پیانو و کیبورد
تاریخچه فراگیری :
او در سال ۸۸ وارد دانشکده هنرمعماری دانشگاه ازاد اسلامی در رشته موسیقی شد. و از کلاسهای اساتیدی چون آقای آرمان نوروزی ، آقای ایمان فخر، آقای امیر صراف، آقای حسن ریاحی، آقای شریف لطفی و آقای وارطان ساهاکیان نوازندگی پیانو را فراگرفت. در سال ۹۳ با ورود به دانشکده هنر در رشته نوازندگی موسیقی از آموزش اساتید خانم دانایی، خانم بدری کوهی، آقای باستانی نژاد بهره مند گردید
پیشینه هنری
فعالیت های هنری :
اجراهای متعدد در دانشکده هنر و معماری به صورت تکنوازی و آنسامبل (دوئت و تریو) اجرای کنسرت به صورت تکنوازی و دوئت در سالن سرنا

فعالیت های آموزشی :
تدریس خصوصی در آموزشگاه موسیقی سرنا
روزهای حضور
یکشنبه، جمعه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی