الیکا ملک

الیکا ملک
نوازنده : فلوت کلیددار
تاریخچه فراگیری :
- دارای مدرک کارشناسی ارشد نوازندگی فلوت از دانشگاه هنر
- هنر اموخته ساز فلوت نزد اساتیدی چون عسل حناچی ، ناصر رحیمی ، مجید سینکی ، آذین موحد ، سعید تقدسی ، فیروزه نوایی و کلاریز کشاورز 
- گذراندن دوره فشرده تکنیک الکساندر با خانم آذین موحد دانشیار دانشگاه 
- از شروع تاسیس کر فلوت تهران با این ارکستر همکاری داشته و در تور کنسرت های کر فلوت اروپا که در شهرهای زوریخ ، وین ، گراتس ، فلدکیرش برگزار شده ، اجرا داشته است .
- در مسترکلاس های اساتیدی چون باربارا گیسلر ، ماتیاس زیگلر ، نیلس تیلو کرامر و نولون بارگین حضور داشته .
- گذراندن دوره ارف نزد استاد افشین مهاجان و آموزش موسیقی کودک
- تدریس ساز فلوت و دوره ارف ( آموزش موسیقی کودک ) در اکثر آموزشگاهای موسیقی تهران
پیشینه هنری
فعالیت آموزشی : تدریس خصوصی در آموزشگاه موسیقی سرنا
روزهای حضور
شنبه، سه شنبه، چهارشنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی