سعید پیلتن

سعید پیلتن
نوازنده : درامز
تاریخچه فراگیری :
 نوازنده و مدرس درامز(سبکهای تخصصی راک، فیوژن، متال) شروع نوازندگی از سال ۱۳۷۶ ، حضور به عنوان نوازنده در آلبوم ها و اجراهای مختلف، سابقه تدریس از سال ۱۳۸۳
پیشینه هنری
آلبومها: گروه هیچ(هیچ)، سپهر مرزی(رویای از دست رفته آرامش)، آمنیوم(هبوط) ، آراکادرس(آدم مکانیکی) ، کهت میان(برخاسته از خاکستر)، کاوه دولت نیا(گل مرداب) و...
اجراها: با گروه های راک و متال در ایران و خارج از ایران(ارمنستان،ترکیه...)، جشنواره فجر
شرکت در وُرک شاپ های درامز (ژوژو مایر و ...)
روزهای حضور
پنجشنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی