نسیم حسینی

نسیم حسینی
نوازنده : ویولن
تاریخچه هنری :

همکاری با ارکستر نوجوانان کنسرواتوار کمیتاس ارمنستان به رهبری روبن آساتریان،
همکاری با ارکستر های
کروما به رهبری سعید علیجانی ،
ارکستر اینتر تهران به رهبری نادر مشایخی ،
نغمه باران ،
ارکستر ارسباران به رهبری سرژیک میرزاییان
ضبط و همکاری در کنسرت با گروه های پاپ از جمله
گروه دال ، سیامک عباسی ، رضا صادقی ، چارتار و ...
پیشینه هنری
لیسانس موسیقی از کنسرواتوار کمیتاس ارمنستان
اساتید زویا پتروسیان ، آنوش مارکاریان ، آلا بربریان ، مارتین یریتسیان ، ویچسلاو پتروسیان
گذراندن دوره های پداگوژی و ارتقا سطح نوازندگی از سال ۹۷ تا اکنون نزد استاد ایمان فخر
روزهای حضور
شنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی