لیلی صومی

لیلی صومی
مدرس موسیقی کودک 
تاریخچه فراگیری : 

تحصیلات : 

کارشناس گریم تئاتر سینمایی، ۱۳۹۳، دانشگاه علمی-کاربردی واحد۱۱

مدرک تخصصی تربیت مربی موسیقی کودک (ارف) ، ۱۳۹۸، دانشگاه علم و فرهنگ

پیشینه هنری
مدرس موسیقی کودک، ۱۳۹۲-۱۳۹۵ ، آکادمی موسیقی دکتر مرادی، سعادت آباد
مدرس موسیقی کودک، ۱۳۹۴-۱۳۹۷، آموزشگاه موسیقی مهران ، خیابان خواجه عبدالله انصاری
مدرس موسیقی کودک و مدرس ساز ملودیکا، ۱۳۹۵-۱۳۹۶، مدرسه غیردولتی دخترانه فدک، چیتگر
مدرس موسیقی کودک، ۱۳۹۷-تاکنون، آموزشگاه موسیقی مهنا، خواجه عبدالله انصاری
مدرس موسیقی کودک ، ۱۳۹۵- تاکنون، آموزشگاه موسیقی آرنیک، سیدخندان
مدرس موسیقی کودک ، ۱۳۹۶- تاکنون، آموزشگاه آواز باران، ستار خان
مدیر برنامه های اجرایی موسیقی هنرجویی، ۱۳۹۴-تاکنون آموزشگاه سرنا، دروازه دولت

مهارت های فردی :
برقراری ارتباط با کودکان
مهارت در کار تیمی و گروهی
مهارت در مدیریت برنامه
مهارت های بین فردی
خلاقیت
مهارت های شغلی :
آموزش بلز به کودکان و نوجوانان
آموزش طبلک و چوبک
آموزش فلوت ریکوردر
آموزش نت خوانی
آموزش بادی ریتم
روزهای حضور
دوشنبه، چهارشنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی