وحید نجفی زاده

وحید نجفی زاده
پیشینه هنری
وحید نجفی زاده
نوازنده و مدرس پرکاشن (سازهای کوبه ای)
دارای کارت صلاحیت تدریس از وزارت فرهنگ و ارشاد
شروع فعالیت از سال ۸۱
سابقه اجرا با گروه های سنتی ، پاپ و ارکسترال
اجرا با گروه سنتی و تلفیقی سرنا به سرپرستی آقای نادر شایگان
اجرا با گروه ارکسترال پادراماد
اجرا با گروه دلشدگان
اجرا با گروه چهل دف به خوانندگی رسول نجفیان
اجرا با گروه ارکسترال سرژیک میرزاییان
اجرا با گروه هیژان
اجرا با گروه بند چهارم
و اجرا با گروه هاوانا

و دیگر گروه های موسیقی به عنوان نوازنده سازهای کوبه ای
سابقه تدریس در آکادمی های موسیقی تهران
و ارائه ورکشاپ سازهای کوبه ای در آکادمی های تهران
سرپرست گروه موسیقی هاوانا
برگزارکننده کنسرت های هاوانا با خواننده های پاپ و تلفیقی در سالن های کنسرت تهران
روزهای حضور
شنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی