تانیا قربانی

تانیا قربانی
نوازنده هنگ درام

تاریخچه فراگیری :
او در کودکی دوره‌های موسیقی کودک را گذرانده و در ادامه ساز پیانو را فراگرفت.
تانیا قربانی علاوه بر فراگیری دورس تئوری موسیقی، از سال ۹۶ به نوازندگی ساز هنگدرام پرداخته و ضمن عضویت در ارکستر هنگدرام سفیدکوب از ابتدای فعالیت این ارکستر، به تدریس این ساز می‌پردازد.
پیشینه هنری
روزهای حضور
یکشنبه
نرم افزار مدیریت آموزشگاه موسیقی | موزیک آکادمی