کنسرت هنرجویان آموزشگاه ملودی در سالن سرنا

کنسرت هنرجویان آموزشگاه ملودی با حضور مدیر آموزشگاه جناب آقای مسعود ملک و خانم الهام آصف مدرس پیانو
۱۷ آبان در سالن سرنا برگزار گردید.
  
  

در حال بارگذاری ...